table_magazine_smaller.jpg

Skriva nummer 5, 2018

Designcase

Uppdragsgivare

Offside Press och deras magasin Skriva. Skriva är till för dem som skriver, på alla nivåer.  

Uppdrag

1. Ta fram kocept och design för omslaget till magasinet Skriva, nummer 5-18. Rubriken är "Dåliga sidor" och omslaget ska illustrera hur karaktärer som inte är helt perfekta kan vara mer intressanta för läsaren.

2. Ta fram koncept och gör layout för ett av numrets reportage: "Skriv med barn" som handlar om hur man ska kunna ta sig tid att skriva trots att man har småbarn.  

Insikt

1. Änglar är en stark symbol för godhet samt ett visuellt intressant element.

2. Småbarn har mycket energi och fart och kan därför ge en illusion av att vara många fler än de är. 

Lösning

1. En ängel får representera en genomgod karaktär men sedan har vi lagt till sprit och en cigg vilket representerar hennes "dåliga" sidor. Och precis som texten säger så blir hon genast mer intressant. 

2. En mängd småbarn kommer in från olika håll för att "störa" texten precis som ens egna barn kan komma att störa skrivandet. 

Ulrika Pedersén och Ola Carlson

Ulrika Pedersén

Kim Svensson

Sofia Wilks

Art direction 

Design 

Foto 

Stylist 

Moodboard och skiss

Skriva_omslag_5-18 (kopia)_smaller.jpg
Skriva_omslag_5-18_smaller.jpg
table.jpg

Omslaget och tillhörande reportage och bilder på samma tema.

framsidan.png
baarn1_smaller.png
baarn2_smaller.png
baarn4_smaller.png
baarn3_smaller.png

Reportaget "Skriv med barn"